HISTORIK

Företaget startades 1976 av Torsten Sahlin och sedan 2009 är barnen Björn, Mia och Therese delägare. Torsten och Björn arbetar heltid och Mia deltid i verksamheten.

Första hyresfastigheten anskaffades på Eriksvik i Söderköping och fram till 1983 hade 5 hus i samma kvarter inköpts, byggts till med vindsvåningar och renoverats. Totalt 30 lägenheter på 1.805 kvm.

1997 köptes Finnögatan 2 och 4 som var nybyggda 1989 på Alboga i Söderköping. Även här byggdes vindsvåningar, slogs ihop lägenheter samt nya garage och parkeringsplatser. Totalt 28 lägenheter på 1.736 kvm.

År 2000 köptes "Gula Huset" i Arkösund från 1988 med 17 lägenheter. Ombyggt och renoverat. 17 lägenheter på 1.364 kvm.

I beståndet ingår två industrifastigheter på Slottshagen i Norrköping, Returgatan 3 och 4 som är långtidsuthyrda.